Přírodní (ekologické) bazény

Přírodní (ekologické) bazény

Více...

FlowFormy (vodní kaskády)

Více...

Zahradní architektura

Více...

Přírodní (ekologické) bazény - vodní projekty

Přírodní bazény jsou dobře zavedené nejen v Evropě, ale po celém světě. Andy Jones navrhl a realizoval první přírodní bazén v UK. Stalo se tak v roce 1999. V roce 2011 začal spolupracovat s bioinženýrem Dr. Jeromem Davisem z JAR. V roce 2014 se stal dodavatelem nejmodernějších filtračních systémů rakouské firmy Biofermenta.

Přírodní bazény jsou krásně upravená jezera nebo bazény, které jsou čištěny s použitím přírodních metod filtrace, bez použití chemického čištění. Díky pochopení a využití biologických procesů je udržována zdravá ekologická rovnováha a plavání je umožněno v křišťálově čisté vodě. Jezero slouží nejen jako příjemné místo k osvěžení, ale poskytuje i útočiště volně žijícím živočichům a zároveň je krásným, v různých ročních obdobích neustále se měnícím, prvkem vaší zahrady. Jsou navržena v souladu s vašimi potřebami a možnostmi vaší zahrady, od malých jezírek po větší vodní plochy, vždy s cílem vytvořit jedinečný design, který zohledňuje okolní krajinu.

Jak fungují?

Voda se čistí pomocí cirkulace přes ekosystém vodních rostlin a filtrovací materiály.

Bazén je rozdělen na prostor k plavání a prostor k regeneraci vody, kde rostou vodní rostliny a dochází zde k čištění a filtraci pomocí kořenových zón. Nečistoty obsažené ve vodě jsou absorbovány rostlinami jako živiny, zatímco škodlivé bakterie jsou neutralizovány prospěšnými mikroorganismy ve filtračním systému vodního útvaru. Rovnováha mezi osázeným prostorem a prostorem k plavání je dána použitím určitého filtračního systému (zpravidla 50:50). Minimum je 8% osázení rostlinami a 92% prostoru k plavání. Voda může být zahřívána až na 28°C.

Cirkulace vody je nezbytná pro pomoc biologickým procesům. Za tímto účelem Ecopools využívá flowformy (vodní kaskády,podívejte se na...). Cirkulace vody přes flowformy vytváří optimální podmínky pro harmonii vodního ekosystému a obohacuje vodu kyslíkem. Zároveň se jedná o sochařské dílo, které může positivně působit na vaše smyslové vnímání, kdy můžete vnímat nejen pohyb, ale i ponořit se do rytmických zvuků vody. Četné studie prokázaly, že flowformové kaskády efektivně napomáhají okysličování vody a také mají vliv na změnu flory a fauny, která je typická pro čisté potoky.

Udržování ekobazénů je méně nákladné a jednodušší než udržování chemicky (chlorem) čištěných bazénů. Ušetří se i za používání užitkové vody, protože voda je přirozeně doplňována vodou dešťovou. Průběžně je nutné odstraňovat odumřelý rostlinný materiál a plevel v osázeném prostoru bazénu a odstraňovat rostliny a kal v prostoru na plavání (k tomuto účelu efektivně slouží vodní vysavač).

Jak probíhá spolupráce?

Práce na designu začíná návštěvou místa. Cílem je vcítit se do prostoru krajiny a pochopit estetické i praktické požadavky klienta se  zohledněním finančních možností a rozpočtu, který má klient k dispozici.

Dále zvažuji všechny environmentální faktory, které by mohly ovlivnit přírodní bazén v daném místě (slunce, vítr, půda, okolní vegetace, mikroklima). Důležitým faktorem je stávající kvalita vody. Pro testování vody využívám laboratoře v Německu, abych navrhl nejvhodnější metody filtračního systému.

Jakmile mám k dispozici všechna data, navrhuji design bazénu, filtrační systém, osázení vhodnými rostlinami, vše s cílem poskytnout klientovi jedinečný systém, který pracuje výhradně na zdravých biologických principech. Pokud je klient s návrhem spokojen, následuje dohoda o způsobu realizace. Mohu doporučit realizační tým nebo si klient vybere vlastní realizační tým a já budu dohlížet nad technickými a uměleckými aspekty instalace.

„Ubuntu“ Eco Pools Network

Jsem hrdým členem sítě eko bazénů (Eco Pools Network), která byla založena v roce 2011 v průběhu 4. Mezinárodní konference týkající se přírodních bazénů, která se konala v České republice. Všichni členové jsou stavitelé přírodních bazénů, sdílejí stejnou filosofii „ubuntu“, která přichází z afrického pojmu a znamená: „Jsem to, co jsem, protože vycházíme z toho, co všichni jsme.“

Reference:

Norfolk, UK
Venku nás ohromilo velké, romantické, záviděníhodné jezero. Stejně jako dům bylo dokončeno teprve nedávno, ale bylo těžké uvěřit, že zde nebylo odedávna.
Daily Telegraph, UK

Bergerac, Francie
Bazén byl rájem, s kroužícími vlaštovkami ponořujícími se do křišťálové vody během dne a následnými nočními serenádami žab…
Peter Wright, Bergerac, France

bazén v Gloucestershire, VB
„Vždycky jsem chtěla bazén. Poprvé jsem četla o přírodních bazénech v časopisu a pomyslela si „skvělé“, protože nemám ráda chlorované bazény. Byla jsem vychována k plavání v divoké a čisté vodě jako je tato. Jsem překvapena a udivena, jak čistá se dá udržet a zároveň jak krásná je na pohled.“
Fran Mosley, Gloucestershire

flowformová zahrada, UK
„Jsme potěšeni, jak jezírko s flowformovou kaskádou positivně změnilo vzhled naší zahrady, přirozeně se začlenilo a splynulo s pozadím. Zahrada nás okouzluje v různých ročních obdobích a stala se vyhledávaným a oblíbeným místem pro nás i naše hosty.“
Ann Barrett and Mark Webber, závodník F1