FlowFormy (vodní kaskády)

Přírodní (ekologické) bazény

Více...

FlowFormy (vodní kaskády)

Více...

Zahradní architektura

Více...

FlowFormy (vodní kaskády)

„Bez vody by nebyl pohyb v přírodě a bez pohybu by tam nebyl žádný život.“
John Wilkes – tvůrce flowformů (vodních kaskád)

Co jsou flowformy?

Flowformy jsou vodní kaskády sestavené z nádob různých tvarů a velikostí. Umožňují přirozené proudění vody, napodobují a zachycují rytmus a puls proudění vody v přírodě s cílem zvýšit kapacitu vody a podporovat život v ní.

Myšlenka se objevila v roce 1970 jako výsledek práce A. J. Wlkerse, který prováděl umělecký a vědecký výzkum přirozeného proudění vody v přírodě.

Co míníme životem vody?

Voda potřebuje svůj rytmus, aby si udržela svůj život. Voda vedená systémem potrubí ztrácí puls a rytmus, ztrácí život, stává se mrtvou vodou.

Flowformy jsou odlitky pečlivě vybraného žulového materiálu, který je následně ošetřován, ručně leptán a výsledkem je kámen se vzhledem přírodní žuly (viz obrázky).

Technologicky flowformy nabízejí navrátit „mrtvé“ vodě opět život, díky přirozenému proudění vrátit vodě její přírodní kontext. Dvě nejznámější „omlazující“ metody jsou: aktivní vitalita horského potoka (víry) a rytmický puls přírody ve všem živém.

Použití flowformů

Všechny flowformy zlepšují kvalitu vody, ať se používají k jakémukoli účelu.

Ve flowformových instalacích se může kombinovat několik výhod najednou : u přírodních bazénů může pomáhat okysličování a filtraci vody a zároveň může plnit funkci napomáhající psychickému uvolnění a relaxaci.

Zdraví a pohoda

Flowformy přinášejí pocit pohody, klidu a uvolnění. Jsou široce využívány v nemocnicích, terapeutických centrech a speciálních školách, umisťovány v interiérech i exteriérech.

  • jsou uklidňující
  • obnovují smysly a povznášejí náladu člověka

Zahradní architektura

  • přitahují ptáky a volně žijící živočichy, oživují faunu zahrady
  • podporují rostliny osázené kolem vodní kaskády
  • přitahují pozornost člověka, je to místo k zastavení, uvolnění, odpočinku

Městská architektura

Mnoho flowformů bylo instalováno ve městech po celém světě, aby podporovaly zdravé prostředí městské krajiny a staly se místem k odpočinku, zastavení, sociální interakce a střetávání se.

Vzdělání

Všechny děti potřebují pravidelný pozitivní kontakt s přírodou. Voda je jednou ze základních forem jak učit děti porozumění přírodě.

  • Umístění flowformů na dětských hřištích je vhodným vzdělávacím zdrojem. Mají vliv nejen na jejich citový vývoj a sociální komunikaci, pomáhají nalézt harmonii introvertním i extrovertním jedincům, ale učí je i porozumět principům proudění vody, pochopit a ocenit význam vody pro život člověka.
  • Je prokázáno, že flowformy mají pozitivní vliv na smyslový vývoj dětí a jsou především vhodné pro městské děti, jejichž vztah k přírodě je často slabší.
  • Flowformy jsou bezpečné a snadno se udržují.

Shrnutí o flowformech

Potřebujeme nový „rytmus ekologie“ pro podporu životních procesů v zemědělství a tvorbě zahrad , ve vodních projektech a léčení. Pozitivní ohlasy reagující na vzrušující vývoj v posledních letech ukazují, že existuje mnoho věcí, kterých lze dosáhnout. Je životně důležité, abychom pochopili význam vody v našem světě. Měli bychom být všichni odhodláni hrát svou roli při hledání řešení jak si udržet zdravou vodu. Použití flowformů je jedním z kroků k vytváření životního prostředí, které respektuje vodu a náš vztah k ní.